Przekaż 1% podatku

APELUJEMY

- do społeczeństwa
- do strażaków ochotników i zawodowych
- do członków ich rodzin i znajomych
- do sympatyków i przyjaciół polskich strażaków
- do kierownictw firm, zakładów i instytucji

o przekazywanie 1% podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogorii.
Strażacy ochotnicy od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska, tradycji i kultury narodowej. Kierują się szczytnymi ideałami służenia ludziom i niesienia pomocy poszkodowanym.


Cywilizacja niesie coraz więcej zagrożeń, a pokonanie ich wymaga coraz wyższych umiejętności i wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy:

1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać tylko nasz Numer KRS: 0000116212. Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
2. Wczęści "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać „Cel szczegółowy 1%" tj. wpisać OSP BOGORIA, 28-210 BOGORIA, UL. SPACEROWA 5, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE.

Na podstawie powyższych informacji Urząd Skarbowy przekarze pieniądze na rachunek bankowy Związku, a następnie trafią one na rachunek OSP.

Pamiętajmy, że 1% i tak jest należny Państwu.

Przekazując swój 1% dla Związku OSP RP to my mamy możliwość zdecydowania na jaki konkretny cel go przeznaczymy. Wpłata na Związek OSP RP nie jest darowizną. Przekazujemy pieniądze, które i tak stanowią podatek należny Państwu - i to my zadecydujemy czy przekażemy je Skarbowi Państwa, czy na swoją jednostkę. Nawet niewielką kwotę warto przekazać dla Związku OSP RP, z wielu kilkuzłotowych wpłat możemy uzbierać znaczącą sumę.

Pozyskane środki w roku 2011 Związek OSP RP zgodnie z regulaminem „1% podatku dla Związku OSP RP" przekaże jednostkom ochrony przeciwpożarowej na cele ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.

„1% podatku na rzecz Związku OSP RP" - wystarczy, że wpiszesz NR KRS 0000116212 do swojej deklaracji podatkowej.

 

Przykładowy wzór części deklaracji dotyczącej wniosku:

pit.gif

 

stat4u