wosp2010.jpg

OSP Bogoria

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogorii jest jednostką typu S3. Od 1995 roku funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wyposażenie pozwala na podjęcie natychmiastowych działań z zakresu:
- Gaszenia pożarów wewnętrznych i zewnętrznych
- Ratownictwa technicznego (w tym drogowego)
- Ratownictwa medycznego
- Usuwania skutków silnych wiatrów i intensywnych opadów deszczu
- Ratownictwa przeciwpowodziowego i ratownictwa na wodzie.

Aktualnie do udziału w działaniach ratowniczych jest przeszkolonych 27 członków jednostki.
-Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP - 27
-Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP - 17
-Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach - 16
-Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP - 10
-Szkolenie dowódców OSP - 11
-Szkolenie naczelników OSP - 9
-Szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - 14
-Szkolenie dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 19

stat4u