POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM  OPERACYJNY  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA    2014-2020  PODPROGRAM  2018 r.

W ramach współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogorii z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bogorii oraz Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim realizującymi Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018, podobnie jak w poprzednich Podprogramach Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii zajmował  się  wydawaniem skierowań uprawniających do korzystania z bezpłatnej pomocy żywnościowej w Podprogramie 2018 oraz dystrybucją  artykułów żywnościowych zgodnie z zawartym Porozumieniem o współpracy z OSP oraz wytycznymi instytucji zarządzającej.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których została skierowana  pomoc żywnościowa to: bezdomni, bezrobotni , niepełnosprawni oraz pozostałe grupy odbiorców spełniających „kryteria kwalifikowalności".

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ zostały objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402,00 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł miesięcznie dla osoby w rodzinie.

Artykuły spożywcze przekazywane były w formie paczek żywnościowych, w składzie których, znajdowały się co najmniej artykuły spożywcze spośród następującego typu: goszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy ,buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy,  filet z makreli, cukier, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

Z terenu gminy Bogoria  pomoc żywnościową  w Podprogramie 2018r otrzymało  łącznie 669 osób.

W okresie od 24.10.2018r do 06.06.2019r  wydano 31.460,12 kg artykułów żywnościowych dla osób zakwalifikowanych do odbioru żywności w Podprogramie 2018r.

Wydawanie paczek żywnościowych odbywało się  cyklicznie, w terminach wskazywanych  przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bogorii.

W ramach Podprogramu 2018r odbyły się również warsztaty ekonomiczne pn „Jak konstruować budżet domowy" ,warsztaty kulinarne „Domowe smaki", warsztaty dietetyczne pn" „ Jak odżywiać się prawidłowo i zdrowo" oraz warsztaty niemarnowania żywności „ Przepisy na dania z pozostałości". W warsztatach chętnie uczestniczyły osoby objęte pomocą żywnościową.

PROGRAM  OPERACYJNY  POMOC  ŻYWNOŚCIOWA    2014-2020  PODPROGRAM  2019r.

 Informacje ogólne dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

Od 1 sierpnia 2019 r. rozpoczęło się kwalifikowanie osób do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

Podstawowe informacje dotyczące realizacji PO PŻ Podprogram 2019.

W ramach współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogorii z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bogorii oraz Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim realizującymi Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, podobnie jak w poprzednich Podprogramach pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii zajmować się będą wydawaniem skierowań uprawniających do korzystania z bezpłatnej pomocy żywnościowej w Podprogramie 2019 oraz dystrybucją  artykułów żywnościowych.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których skierowana jest pomoc żywnościowa to: bezdomni, bezrobotni , niepełnosprawni oraz pozostałe grupy odbiorców spełniających „kryteria kwalifikowalności".

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402,00 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł miesięcznie dla osoby w rodzinie.

Zgodne z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019r., paczka żywnościowa to minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2019.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych, w składzie których, znajdą się co najmniej artykuły spożywcze spośród następującego typu: goszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy ,buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy,  filet z makreli, cukier, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

Z terenu gminy Bogoria do otrzymania pomocy żywnościowej w Podprogramie 2019r zostało zakwalifikowanych 702 osoby.

Wydawanie paczek żywnościowych odbywać się będzie cyklicznie, w terminach wskazywanych na bieżąco przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii.

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji żywności można złożyć  do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

stat4u